Αρχική Σελίδα | Αναζήτηση | Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα / Καλωσορίσατε
Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα «ΕσωτερικόςΕκτοπισμόςστηνΚύπρο» τουπρογράμματος «Διάλογος για την Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης και Συμφιλίωσης: οι Κύπριοι αναζητούν Νέες Προσεγγίσεις για το Θέμα της Ιδιοκτησίας». Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε και διευθύνεται από το Ερευνητικό Κέντρο Κύπρου PRIO (PCC), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο πλαίσιο του «κανονισμού παροχής βοήθειας προς την Τουρκο-Κυπριακή κοινότητα», αναφορά χορηγίας: Europeaid/127215/L/ACT/CY).

Πολλοί Κύπριοι- τόσο Τουρκο-Κύπριοι όσο και Ελληνο-Κύπριοι- είχαν χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες τους, αρχικά, ως αποτέλεσμα των δικοινοτικών συγκρούσεων κατά τη δεκαετία του ‘60 και αργότερα, εξαιτίας του πολέμου και της επακόλουθης διαίρεσης του νησιού το 1974.Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων ατόμων εξακολουθεί να είναι ένα θέμα που εκκρεμεί. Αυτό το περίπλοκο ζήτημα αποτελεί κεντρικό θέμα των ενεξελίξει δικοινοτικών διαπραγματεύσεων, που τελούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, οι οποίες στοχεύουν στην ολοκληρωτική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος. Το ζήτημα αυτό παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στις προσδοκίες του κοινούγιαμια τέτοια διευθέτηση. Ο σκοπός του PCC σε αυτό το πρόγραμμα είναι να βοηθήσειτους Κύπριους να κατανοήσουν καλύτερα τις αντικρουόμενές απόψεις και ανησυχίεςτους. Αυτή η αμοιβαία κατανόηση έχει παρεμποδιστεί από μια σειρά μακροχρόνιων εμποδίων:

- Την ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με την πορεία των εκτοπισμώνκαι της επανεγκατάστασης

- Τις περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές διευθετήσεις της κάθε πλευράς όσον αφορά τους εκτοπισμένους και τις εγκαταλελειμμένες περιουσίες τους.

- Την έλλειψη συμπάθειας προς την άλλη κοινότητα, εξαιτίας της κυριαρχίας των μονόπλευρων ιστοριών σχετικά με το παρελθόν και με τα δεινά που υπέφεραν τα εκτοπισθέντα άτομα.

- Τον ελάχιστο εποικοδομητικό δικοινοτικό διάλογο σχετικά με το πώς τα προβλήματα των εκτοπισθέντων μπορούν να επιλυθούν.

- Την έλλειψη μιας ευρύτερης προοπτικής που να περιλαμβάνει άλλες συγκρίσιμες- μετά των συγκούσεων- καταστάσεις από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά μαθήματα.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων διευκολύνοντας το διάλογο καικαθιστώντας διαθέσιμα ερευνητικά τεκμήρια και αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο διαδίκτυο. Οι δραστηριότητές του πραγματοποιούνται υπό από τις ακόλουθες κατηγορίες:

· Χαρτογράφηση της πορείας του εκτοπισμού και της μετατόπισης- μια καταγραφή του τρόπου με τον οποίο οι διάφοροι τύποι των εκτοπισμένων ατόμων έχουν τώρα επανεγκατασταθεί σε διάφορες καταστάσεις και των σχετικών νομικών ρυθμίσεων.

· Διάλογος Βάσης- παροχή πλαισίων για συζήτηση των ανησυχιών μέσω της ανάλυσης των διαφόρων καταστάσεων εκτοπισμού/ επανεγκατάστασης και διευκόλυνση της διαδικασίας του διαλόγου μεταξύ των τοπικών φορέων που θα επηρεαστούν από μία ενδεχόμενη διευθέτηση

· Βιωματικές Ιστορίες- καταγραφήτων βιωματικών εμπειριών των εκτοπισμένων ατόμων αλλά και ατόμων που έχουν επηρεαστεί ποικιλοτρόπως από τον εκτοπισμό.

· Ντοκιμαντέρ- σχετικά με τον εκτοπισμό, την απώλεια και τις συνέπειες της πολιτικής του να θυμόμαστε και να ξεχνάμε.


Τυπώστε Mail to a friend Back to Top

Designed & Developed by NETinfo Plc
and Comtech Tic. Ltd
Copyright © Prio Cyprus 2011